Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH 2TV - Mới

Bài viết này, Quốc Việt sẽ chia sẻ mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên trong công ty TNHH thường gặp và những nội dung bắt buộc phải có trong biên bản họp Hội đồng thành viên căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Biên bản họp Hội đồng thành viên là gì?

Biên bản họp Hội đồng thành viên là văn bản có giá trị pháp lý, ghi nhận lại thông tin thành viên tham gia, nội dung, ý kiến, kết quả biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Họp hội đồng thành viên sẽ giúp các nhà quản lý công ty TNHH đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh; tổ chức, hoạt động quản trị nội bộ và cách thức giao dịch với khách hàng, đối tác.

Việc lập Biên bản trong các cuộc họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên là bắt buộc và được quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020 cụ thể như sau: “Cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH đều ghi lại biên bản, có thể ghi âm hay được lưu giữ dưới hình thức điện tử khác và phải được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp”.

➤➤ Tham khảo bài viết: Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên.

Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên

Nội dung của biên bản họp Hội đồng thành viên sẽ bao gồm:

 • Thời gian, địa điểm, mục đích và chương trình cuộc họp.
 • Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số, ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp và không tham gia dự cuộc họp Hội đồng. 
 • Vấn đề được thảo luận, biểu quyết, tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận.
 • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành; không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.
 • Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng.
 • Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có).
 • Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này sẽ vẫn có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký tên. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. 

Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên

Sau đây là mẫu biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên công ty TNHH thường sử dụng, doanh nghiệp có thể tham khảo và áp dụng vào thực tế:

 • Biên bản họp công ty TNHH 2 thành viên.
 • Biên bản họp bổ nhiệm Kế toán trưởng.
 • Biên bản họp bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên bổ nhiệm Giám đốc.
 • Biên bản họp chuyển nhượng vốn góp.
 • Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên.
 • Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên giải thể.

Mẫu biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên.

Tùy thuộc vào mục tiêu của cuộc họp Hội đồng thành viên, doanh nghiệp có thể linh động thay đổi nội dung ở Mục A của mẫu biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên ở trên cho phù hợp.

Biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên là văn bản quản trị nội bộ của công ty TNHH có giá trị pháp lý quan trọng, thể hiện sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng và hạn chế những tranh chấp có thể xảy. 

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể phát sinh nhiều vấn đề và các thủ tục pháp lý cần phải thực hiện. Hãy liên hệ ngay với Quốc Việt để được bộ phận pháp lý tư vấn hoàn toàn miễn phí về thành lập công ty TNHH, giấy phép kinh doanh, dịch vụ kế toán - thuế, sở hữu trí tuệ, các vấn đề pháp lý khác. Hotline: 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam).

Một số câu hỏi thường gặp về mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên

➤➤Tải miễn phí: Mẫu biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên.

Tùy thuộc vào mục tiêu của cuộc họp Hội đồng thành viên, doanh nghiệp có thể linh động thay đổi nội dung ở Mục A của mẫu biên bản cuộc họp trên cho phù hợp.

Biên bản họp Hội đồng thành viên sẽ ghi nhận:

 • Thông tin của người tham gia.
 • Nội dung, ý kiến, diễn biến cuộc họp, phiếu biểu quyết.
 • Kết quả biểu quyết và kết quả cuối cùng cuộc họp. 
➤➤ Tham khảo chi tiết: Nội dung của biên bản cuộc họp Hội đồng thành viên.
Biên bản họp Hội đồng thành viên là văn bản có giá trị pháp lý, ghi nhận lại thông tin thành viên tham gia, nội dung, ý kiến, kết quả biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
KHÔNG. Biên bản họp Hội đồng thành viên không cần đóng dấu. Mà chỉ cần có chữ ký của thành viên, người được ủy quyền tham dự cuộc họp đồng ý với nghị quyết, quyết định được ghi trong biên bản họp Hội đồng thành viên.
CÓ. Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định cụ thể như sau: “Cuộc họp của Hội đồng thành viên công ty TNHH đều ghi lại biên bản, có thể ghi âm hay được lưu giữ dưới hình thức điện tử khác và phải được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp”.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn