Cổ phiếu là gì? Trái phiếu là gì? Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Cổ phiếu là gì? Trái phiếu là gì? Bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ và phân biệt được cổ phiếu và trái phiếu để đưa ra được chiến lược đầu tư đúng đắn và hiệu quả.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021.
  • Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021.

Cổ phiếu là gì?

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Chứng khoán: Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Theo Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp: Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó.

➤➤Có thể hiểu đơn giản: Cổ phiếu (share/stock) là một loại chứng khoán được phát hành bởi công ty cổ phần dùng để huy động vốn và được thể hiện dưới dạng văn bản (chứng chỉ) hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Cổ phiếu bao gồm 2 loại là: Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu thường) và cổ phiếu ưu đãi.

Trái phiếu là gì?

Trái phiếu (bond) là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành (theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Chứng khoán). Hay nói cách khác, trái phiếu là chứng chỉ ghi nhận nợ của công ty phát hành phải trả cho người mua trái phiếu. 

Xét theo đơn vị phát hành, trái phiếu gồm 2 loại sau:

  • Trái phiếu doanh nghiệp: Là trái phiếu được phát hành bởi doanh nghiệp để huy động vốn (bao gồm công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên và doanh nghiệp nhà nước).
  • Trái phiếu Chính phủ: Là trái phiếu được phát hành bởi Chính phủ nhằm huy động nguồn tiền nhàn rỗi của người dân và các tổ chức kinh tế xã hội để phục vụ cho các mục đích chi tiêu công của Chính phủ.

Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu

Điểm giống nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

  • Đều là chứng khoán và được thể hiện dưới dạng chứng chỉ/bút toán ghi sổ/dữ liệu điện tử.
  • Đều là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu.
  • Đều là phương thức để huy động vốn của công ty phát hành.
  • Đều là công cụ đầu tư sinh lời của các nhà đầu tư.
  • Đều có thể trao đổi, chuyển nhượng, mua bán và thế chấp, thừa kế.
  • Đều có thể nhận lợi tức theo một mức quy định.

Sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu

Tiêu chí so sánh

Cổ phiếu

Trái phiếu

Đơn vị được phát hành

Công ty cổ phần

Công ty cổ phần, công ty TNHH, Chính phủ

Tư cách sở hữu

Người sở hữu cổ phiếu là cổ đông của công ty.

Người sở hữu trái phiếu là chủ nợ của công ty.

Ảnh hưởng đối với công ty phát hành

Làm tăng vốn điều lệ của công ty, thay đổi cơ cấu cổ phần của các cổ đông hiện hữu

Làm tăng vốn vay của công ty, không thay đổi cơ cấu vốn của các cổ đông/thành viên hiện hữu

Quyền của chủ sở hữu 

Cổ đông có quyền tham gia vào việc quản lý và điều hành công ty, biểu quyết các vấn đề của công ty (trừ cổ đông ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại).

Chủ nợ không có quyền tham gia vào các hoạt động của công ty.

Thời gian sở hữu

Không có thời hạn cụ thể, phụ thuộc vào quyết định của cổ đông.

Có thời hạn nhất định được ghi trên trái phiếu.

Khả năng chuyển đổi

Cổ phiếu không được chuyển đổi thành trái phiếu

Trái phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phiếu

Lợi ích đem lại cho chủ sở hữu

Cổ đông được chia cổ tức (lợi nhuận) nhưng không cố định và phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Trái phiếu mang lại nguồn thu cố định và thường kỳ cho chủ sở hữu, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty.

Rủi ro cho nhà đầu tư

Rủi ro cao. Cổ đông không được rút vốn trực tiếp. Khi công ty phá sản hay giải thể, phần vốn góp của cổ đông được thanh toán sau cùng khi công ty đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Ít rủi ro. Chủ sở hữu có thể rút vốn bất cứ lúc nào. Khi công ty phá sản hay giải thể thì phải thanh toán cho người mua trái phiếu trước.

Trên đây Quốc Việt đã chỉ ra cho bạn những điểm giống và khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu. Nếu cần giải đáp thêm thông tin về cổ phiếu, trái phiếu hoặc thành lập công ty cổ phần, bạn có thể liên hệ Quốc Việt theo số 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn hỗ trợ.

Một số câu hỏi thường gặp về cổ phiếu, trái phiếu

Cổ phiếu tiếng Anh là share hoặc stock. Đây là một loại chứng khoán được phát hành bởi công ty cổ phần dùng để huy động vốn và được thể hiện dưới dạng văn bản (chứng chỉ) hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

Trái phiếu tiếng Anh là bond. Đây là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Chỉ có công ty cổ phần được phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Công ty cổ phần, công ty TNHH và tổ chức Chính phủ được phát hành trái phiếu để huy động vốn.

Quý doanh nghiệp và bạn đọc có thể xem chi tiết sự khác nhau giữa cổ phiếu và trái phiếu tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn