Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận - [MỚI NHẤT]

Chi tiết về hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty CÙNG QUẬN và thủ tục thuế cần thực hiện sau khi thay đổi trụ sở công ty, thay đổi địa chỉ kinh doanh sẽ được giải đáp trong bài viết này.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực ngày 04/01/2021.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/05/2021.
 • Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư có hiệu lực ngày 15/07/2016.

Thay đổi địa chỉ kinh doanh là nhu cầu tất yếu có thể xảy ra trong quá trình phát triển của doanh nghiệp để phù hợp với nhu cầu và quy mô sản xuất, kinh doanh. Việc doanh nghiệp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế trực tiếp nên chỉ cần làm thủ tục thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh. Còn nếu doanh nghiệp chuyển chuyển địa chỉ công ty sang quận khác, tỉnh khác dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế trước khi thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Theo Khoản 2 Điều 47 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty gồm có:

 • Thông báo thay đổi trụ sở công ty (theo mẫu tại Phụ lục II-1 ban hành kèm theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT) do người đại diện theo pháp luật ký.
 • Đối với công ty cổ phần: Quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện.
 • Đối với công ty TNHH 1 thành viên: Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở công ty cùng quận/huyện.
 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh: Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty cùng quận/huyện.
 • Thông báo cập nhật số điện thoại (bắt buộc nếu công ty chưa đăng ký số điện thoại khi thành lập).
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT.
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền.

 Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Quy trình thay đổi địa chỉ công ty trong cùng quận/huyện được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

 • Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ như hướng dẫn ở trên tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.
 • Scan toàn bộ hồ sơ và lưu dưới định dạng pdf nếu nộp hồ sơ qua mạng.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo 2 cách sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lưu ý không phải tỉnh thành nào cũng chấp nhận hồ sơ giấy, một số tỉnh/thành phố như Hà Nội, Bình Dương, TPHCM chỉ chấp nhận hồ sơ được nộp qua mạng.
 • Nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.

Bước 3: Nhận kết quả thay đổi địa chỉ kinh doanh

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (giấy phép kinh doanh).
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ và nộp lại từ đầu.

Bước 4: Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 • Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh mới, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh (theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020).
 • Trường hợp sau khi hoàn thành thủ tục nếu doanh nghiệp không công bố hoặc công bố không đúng thời hạn về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 1.000.000đ đến 2.000.000đ (theo Điều 26 Nghị định 50/2016/NĐ-CP).

Những việc cần làm sau khi thay đổi địa chỉ công ty

1. Thay đổi địa chỉ trên hóa đơn điện tử

Đối với những doanh nghiệp nào đã phát hành hóa đơn nhưng chưa sử dụng hết, nếu muốn tiếp tục sử dụng, doanh nghiệp có thể xử lý theo cách sau:

 • Cách 1 - Điều chỉnh thông tin hóa đơn: Doanh nghiệp cần nộp mẫu TB04/AC - Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn lên cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (Doanh nghiệp có thể lấy từ chương trình HTKK).
 • Cách 2 - Phát hành lại mẫu hóa đơn điện tử mới: Trường hợp cơ quan thuế yêu cầu phát hành lại mẫu hóa đơn mới, doanh nghiệp có thể liên hệ với nhà cung cấp hóa đơn để hỗ trợ hủy những số hóa đơn còn lại chưa sử dụng sau đó thực hiện phát hành lại mẫu hóa đơn theo địa chỉ mới.

Lưu ý: Doanh nghiệp không được xuất hóa đơn trong thời gian làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty và chỉ được xuất hóa hóa đơn sau khi đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh thông tin hóa đơn hoặc phát hành lại hóa đơn mới.

2. Thông báo thay đổi địa chỉ công ty với BHXH cùng quận, ngân hàng, đối tác, khách hàng.

 • Sau khi có giấy phép kinh doanh mới, doanh nghiệp cần nhanh chóng gửi thông báo về việc thay đổi địa chỉ tới cơ quan quản lý, khách hàng, đối tác để họ cập nhật lại địa chỉ mới, tránh trường hợp gửi giấy tờ về địa chỉ cũ hoặc xuất hóa đơn cho doanh nghiệp theo địa chỉ cũ.

3. Làm lại biển hiệu công ty và treo tại trụ sở mới

 • Nếu bảng hiệu của doanh nghiệp có thông tin địa chỉ trụ sở chính thì doanh nghiệp phải làm lại bảng hiệu và treo tại trụ sở mới, tránh trường hợp khi cơ quan thuế hay các cơ quan nhà nước trên địa bàn đi kiểm tra không thấy doanh nghiệp treo bảng hiệu sẽ khóa mã số thuế và xử phạt hành chính.

Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

 • Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, trường hợp doanh nghiệp không treo biển hiệu tại trụ sở chính sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ.
 • Căn cứ Khoản 2, Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm công ty với Cơ quan Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày. Quá thời hạn nêu trên, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định 50/2016/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Mức xử phạt hành vi chậm thông báo thay đổi địa chỉ với Sở KH&ĐT

Quá thời hạn từ 01 đến 30 ngày

Phạt tiền từ 1.000.000đ đến 5.000.000đ

Quá thời hạn từ 31 đến 90 ngày

Phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ

Quá thời hạn từ 91 ngày trở lên

Phạt tiền từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ

Trên đây, Quốc Việt đã hướng dẫn cho doanh nghiệp những thông tin rất chi tiết về hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận và những công việc cần thực hiện sau khi đổi địa chỉ công ty. Nếu doanh nghiệp không có thời gian thực hiện thủ tục có thể tham khảo dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận của Quốc Việt với:

 • Phí dịch vụ trọn gói chỉ 1.000.000 đồng.
 • Nhận GPKD tận nơi trong vòng 5 ngày.
 • Doanh nghiệp không cần đi lại.
 • Cam kết không phát sinh.

Hãy liên hệ Quốc Việt ngay theo số 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn!

Một số câu hỏi thường gặp khi đổi địa chỉ công ty cùng quận

Không. Trường hợp doanh nghiệp chuyển địa chỉ dang quận/tỉnh khác thì mới làm thay đổi cơ quan quản lý thuế.

Thành phần hồ sơ gồm có: Thông báo thay đổi địa chỉ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty/Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên, bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên và các giấy tờ liên quan khác.

Trường hợp đổi địa chỉ công ty cùng quận, doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ gửi tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Không cần khắc lại con dấu và không cần làm thủ tục chốt thuế.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

Doanh nghiệp phải làm 3 việc sau:

 • Xử lý hóa đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết.
 • Gửi thông báo về việc thay đổi địa chỉ tới các cơ quan bảo hiểm xã hội, ngân hàng, khách hàng, đối tác.
 • Làm lại bảng hiệu công ty và treo tại trụ sở mới.

CÓ. Do địa chỉ công ty cũng là một trong những thông tin trên hóa đơn, vì thế sau khi đổi địa chỉ cùng quận, doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn gửi cơ quan thuế hoặc thực hiện phát hành lại hóa đơn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn