Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài - Mới

Chi tiết thủ tục, hồ sơ gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài và các điều kiện cần thiết sẽ được Quốc Việt giải đáp đầy đủ trong bài viết này, có đầy đủ form mẫu cho doanh nghiệp tham khảo.

Điều kiện gia hạn Giấy phép lao động

Theo Điều 16 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, điều kiện để được gia hạn Giấy phép lao động gồm có:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn từ 5 ngày đến 45 ngày. Đây là thời gian người sử dụng lao động được phép nộp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài.
 • Có văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc UBND cấp tỉnh.
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung Giấy phép lao động đã được cấp.

Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lao động

Căn cứ Điều 17 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm các giấy tờ sau:

 1. Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép lao động của người sử dụng lao động.
 2. 2 ảnh màu của người nước ngoài (kích thước 4x6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, để đầu trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 3. Bản gốc Giấy phép lao động còn thời hạn.
 4. Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 5. Bản sao công chứng hộ chiếu của người lao động nước ngoài còn thời hạn tối thiểu từ 1 năm trở lên. Trường hợp muốn gia hạn tối đa 2 năm thì hộ chiếu phải còn thời hạn trên 2 năm.
 6. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền cấp của nước ngoài cấp hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng.
 7. Một trong các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động như: Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam/Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài đó tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng liên tục/hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam…

 Văn bản đề nghị gia hạn Giấy phép lao động

Lưu ý: Giấy tờ của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt.
 


 

Thủ tục gia hạn Giấy phép lao động

Theo Điều 18 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thủ tục gia hạn Giấy phép lao động cụ thể như sau:

Bước 1: Xin văn bản chấp thuận sử dụng lao động

 • Trước khi nộp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo bước 2 khoảng 30 ngày người sử dụng lao động phải nộp văn bản xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc UBND cấp tỉnh.

Bước 2: Nộp hồ sơ gia hạn Giấy phép lao động

 • Thời điểm nộp hồ sơ gia hạn: Trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày Giấy phép lao động hết hạn.
 • Cách thức thực hiện: Người nộp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (nếu có) tới Cục Việc làm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bước 3: Bộ/Sở LĐTBXH tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lao động, Bộ/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra hồ sơ hợp lệ thì gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Trường hợp không gia hạn Giấy phép lao động thì có văn bản trả lời người sử dụng lao động và nêu rõ lý do.
 • Sau khi được gia hạn Giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động bản gốc hoặc bản sao công chứng đã ký kết với người lao động nước ngoài tới Cục Việc làm Bộ/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

>> Tham khảo: Thủ tục, hồ sơ gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

Thời hạn Giấy phép lao động

Theo Điều 19 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, Giấy phép lao động chỉ được gia hạn 1 lần duy nhất với thời hạn tối đa là 2 năm và được gia hạn theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây:

 • Thời hạn hợp đồng lao động dự kiến sẽ tiếp tục ký kết.
 • Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.
 • Thời hạn hợp đồng/thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
 • Thời hạn hợp đồng/thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ/thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thời hạn của văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được được làm việc tại doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập chi nhánh/VPĐD/văn phòng điều hành tại Việt Nam.
 • Thời hạn của Văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài do Sở/Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cấp.

Dịch vụ gia hạn Giấy phép lao động

 • Tư vấn đầy đủ các quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các giấy tờ, tài liệu cần thiết.
 • Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp làm giấy khám sức khỏe, dịch thuật, công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự các giấy tờ cần thiết cho hồ sơ.
 • Soạn thảo đầy đủ hồ sơ xin Giấy phép lao động, trình doanh nghiệp ký tận nơi.
 • Thay doanh nghiệp nộp hồ sơ & nhận kết quả tại Bộ/Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 • Bàn giao Giấy phép lao động tận nơi cho doanh nghiệp.
 • Tư vấn miễn phí cho doanh nghiệp các thủ tục cần thực hiện sau khi được cấp Giấy phép lao động (như: Gia hạn thẻ tạm trú).

Doanh nghiệp cần tư hỗ trợ về dịch vụ làm Giấy phép lao động cho người nước ngoài hãy gọi ngay cho Quốc Việt theo số 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn và báo giá cụ thể.

Một số câu hỏi về thủ tục gia hạn Giấy phép lao động

Người lao động nước ngoài muốn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì phải xin gia hạn Giấy phép lao động trước ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày trước khi Giấy phép lao động hết hạn.

Thành phần hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép lao động của người sử dụng lao động; 2 ảnh 4x6cm, phông nền trắng, chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ; Bản gốc Giấy phép lao động còn thời hạn; Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; Bản sao công chứng hộ chiếu còn thời hạn tối thiểu từ 1 năm trở lên; Giấy khám sức khỏe của người nước ngoài có giá trị trong thời hạn 12 tháng; Một trong các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Để được gia hạn Giấy phép lao động, người nước ngoài cần đáp ứng 3 điều kiện sau:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn từ 5 ngày đến 45 ngày.
 • Có văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung Giấy phép lao động đã được cấp.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin gia hạn Giấy phép lao động tới Cục Việc làm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính.

KHÔNG. Giấy phép lao động chỉ được gia hạn 1 lần duy nhất với thời hạn tối đa là 2 năm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn