Hạn nộp thuế và tờ khai Thuế Môn Bài của doanh nghiệp 2023

Mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp 2022 là bao nhiêu? Thời hạn nộp thuế và tờ khai lệ phí môn bài là khi nào? Quốc Việt sẽ giải đáp trong bài viết này.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP.
 • Thông tư 65/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 302/2016/TT-BTC.
 • Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ Tài chính ban hành. 
 • Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Mức (bậc) thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp năm 2023

➤➤Đối với doanh nghiệp mới thành lập năm 2023

 • Doanh nghiệp mới thành lập năm 2023 được miễn lệ phí môn bài năm 2023. Đồng thời, trong năm này, nếu doanh nghiệp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài hết năm 2022.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể trong năm 2023 sẽ được miễn lệ phí môn bài trong vòng 3 năm tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Đồng thời, trong 3 năm này, nếu doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn lệ phí môn bài.

➤➤Đối với doanh nghiệp được thành lập từ năm 2022 trở về trước.

Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ được quy định tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP cụ thể như sau:

MỨC THUẾ MÔN BÀI DOANH NGHIỆP PHẢI NỘP NĂM 2023

Đối tượng doanh nghiệp

Mức thu

Bậc

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng.

3.000.000đ/năm

1

Doanh nghiệp có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống.

2.000.000đ/năm

2

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.

1.000.000đ/năm

3

Tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (không thuộc đối tượng được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập hoặc ra sản xuất kinh doanh) được thành lập trong thời gian 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm, nếu thành lập trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Ví dụ 1: Công ty A thành lập năm 2022, được miễn thuế môn bài hết năm 2022. Năm 2023, công ty A mở thêm chi nhánh B tại Bình Dương, thì chi nhánh này không được miễn thuế môn bài năm đầu thành lập. Chi nhánh B phải nộp thuế môn bài là 1.000.000đ nếu được thành lập trong 6 tháng đầu năm 2023, nộp thuế môn bài là 500.000đ nếu được thành lập trong 6 tháng cuối năm 2023.

➤➤Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sau khi hết thời gian 3 năm đầu được miễn lệ phí môn bài, từ năm thứ 4 trở đi phải nộp tiền thuế môn bài như sau: 

 • Nếu kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm.
 • Nếu kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài trong 6 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Ví dụ 2: Công ty MTP được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, có vốn điều lệ 5 tỷ.

 • TH1: Công ty được cấp GPKD ngày 15/01/2023, theo quy định công ty MTP được miễn lệ phí môn bài 3 năm từ ngày 15/01/2023 đến 15/01/2026. Ngày kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài là 15/01/2026, rơi vào 6 tháng đầu năm, do đó, công ty A phải nộp 100% lệ phí môn bài năm 2026 là 2.000.000 đồng.
 • TH2: Công ty được cấp GPKD ngày 15/07/2023, theo quy định công ty MTP được miễn lệ phí môn bài 3 năm từ ngày 15/07/2023 đến 15/07/2026. Ngày kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài là 15/07/2026, rơi vào 6 tháng cuối năm, do đó, công ty A phải nộp 50% lệ phí môn bài năm 2026 là 1.000.000 đồng.

Thời hạn nộp thuế môn bài 2023

Theo quy định tại khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp tiền thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm. Như vậy, thời hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2023 chậm nhất là ngày 30/01/2023.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) khi kết thúc thời gian được miễn lệ phí môn bài. Từ năm thứ 4 trở đi tính ngày thành lập, thì thời hạn nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp như sau:

 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn.
 • Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài 2023

Theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới thành lập thực hiện nộp tờ khai lệ phí môn bài lần đầu tiên chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì doanh nghiệp nộp lại tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

Ví dụ: 

 • Công ty MTP thành lập năm 2022, thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023.
 • Công ty MTP thành lập năm 2023, thì thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2024.
 • Công ty C thành lập từ năm 2019, vốn điều lệ 5 tỷ. Năm 2022, công ty C tăng vốn điều lệ lên 12 tỷ, thì công ty C phải nộp lại tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023.
 • Tháng 10 năm 2023, công ty C tiếp tục tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 15 tỷ thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài cho lần tăng vốn này chậm nhất là ngày 30/01/2024.

Doanh nghiệp có thể nộp tiền thuế môn bài thông qua tài khoản ngân hàng hoặc nộp tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước của quận tại ngân hàng Vietinbank.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn thêm thông tin về thuế môn bài có thể liên hệ Quốc Việt theo số 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn hỗ trợ.

Một số câu hỏi về lệ phí môn bài dành cho doanh nghiệp

Không. Doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập (từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12).
CÓ. Địa điểm kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài là 1.000.000 đồng/năm. Trường hợp địa điểm kinh doanh được thành lập cùng năm với doanh nghiệp, thì địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp được miễn lệ phí môn bài.

Mức thuế môn bài của doanh nghiệp được quy định như sau:

 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng phải nộp 3.000.000 đồng/năm.
 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống phải nộp 2.000.000 đồng/năm.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải nộp 1.000.000 đồng/năm.
Thời hạn nộp lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới thành lập thực hiện nộp tờ khai lệ phí môn bài lần đầu tiên chậm nhất là ngày 30/01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
Thời hạn nộp tiền thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn, kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn