Thủ tục, hồ sơ và điều kiện thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

Tham khảo chi tiết về điều kiện, thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm trong bài viết này. Có đầy đủ hồ sơ file mẫu cho doanh nghiệp tham khảo.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/05/2021.
 • Luật Đầu tư 61/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
 • Nghị định 93/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2016.

Điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Sản xuất mỹ phẩm được xếp vào nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện và được liệt kê tại Phục lục IV Luật Đầu tư 2020. Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 93/2016/NĐ-CP, điều kiện để được kinh doanh sản xuất mỹ phẩm là phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 

Do đó, để thành lập và hoạt động công ty sản xuất mỹ phẩm, nhà đầu tư cần thực hiện 2 bước sau:

Quy trình thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

1. Điều kiện thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

Tương tư như các loại hình doanh nghiệp khác, để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty sản xuất mỹ phẩm cần đáp ứng các điều kiện về chủ thể thành lập công ty, người đại diện theo pháp luật, tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh và vốn điều lệ.

Doanh nghiệp có thể tham khảo chi tiết trong bài viết điều kiện thành lập doanh nghiệp của Quốc Việt. Tuy nhiên cần lưu ý thêm 3 điều sau:

 • Tên công ty sản xuất mỹ phẩm nên bao gồm cụm từ “sản xuất mỹ phẩm” hoặc “mỹ phẩm” để có thể dễ dàng phân biệt với các công ty kinh doanh ngành nghề khác.
 • Địa chỉ trụ sở chính công ty và địa chỉ nhà máy sản xuất mỹ phẩm là hoàn toàn khác nhau.
 • Mã ngành nghề sản xuất mỹ phẩm trong Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam là: 2023 - Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

MÃ NGÀNH SẢN XUẤT MỸ PHẨM

2023 - sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh.

2. Thủ tục, hồ sơ thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

Quy trình thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm tại Việt Nam bao gồm các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm.

Theo quy định từ Điều 21 đến Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty sản xuất mỹ phẩm.
 • Điều lệ công ty sản xuất mỹ phẩm.
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/công ty hợp danh.
 • Danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật, các thành viên, cổ đông góp vốn.
 • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên/cổ đông góp vốn là tổ chức.
 • Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của tổ chức và bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu người đại diện theo pháp luật không trực tiếp thực hiện).

 Hồ sơ thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm theo 02 cách sau:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.

Bước 3. Nhận Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong vòng 3 - 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty sản xuất mỹ phẩm.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản, hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ và thực hiện nộp lại từ đầu.

Bước 4. Đăng công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Công ty sản xuất mỹ phẩm phải đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bước 5. Hoàn thiện các thủ tục sau thành lập doanh nghiệp.

Công ty sản xuất mỹ phẩm phải thực hiện các việc sau đây sau khi hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh:

 • Khắc con dấu tròn công ty.
 • Mua chữ ký số và đăng ký tài khoản thuế điện tử.
 • Làm bảng hiệu công ty và treo tại trụ sở chính.
 • Mở tài khoản ngân hàng và thông báo số tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế.
 • Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu và tờ khai lệ phí môn bài.
 • Mua và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
 • Đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên.
 • Hoàn thiện các điều kiện về giấy phép, chứng chỉ, vốn.

➤➤ Tham khảo bài viết: Những việc cần làm sau khi thành lập công ty

Quy trình xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Nhà máy sản xuất mỹ phẩm của doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện như sau:

📌Điều kiện về nhân sự: 

 • Người phụ trách sản xuất của cơ sở phải có kiến thức chuyên môn về một trong các chuyên ngành sau: Hóa học, sinh học, dược học hoặc các chuyên ngành khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công việc.

📌Điều kiện về cơ sở vật chất:

 • Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng, trang thiết bị đáp ứng với yêu cầu về dây chuyền sản xuất, loại sản phẩm mỹ phẩm mà cơ sở đó dự kiến sản xuất như đã nêu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 • Kho bảo quản nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm phải bảo đảm có sự tách biệt giữa nguyên liệu, vật liệu đóng gói và thành phẩm; có khu vực riêng để bảo quản các chất dễ cháy nổ, các chất độc tính cao, nguyên, vật liệu và sản phẩm bị loại, bị thu hồi và bị trả lại.

📌Điều kiện về hệ thống quản lý chất lượng:

 • Nguyên liệu, phụ liệu, bán thành phẩm dùng trong sản xuất mỹ phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất.
 • Nước dùng trong sản xuất mỹ phẩm tối thiểu phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước ăn uống do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
 • Có quy trình sản xuất cho từng sản phẩm.
 • Có bộ phận kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng của nguyên liệu, bán thành phẩm, sản phẩm chờ đóng gói và thành phẩm.
2. Thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Trình tự các bước xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được thực hiện như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 93/2016/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu điều kiện sản xuất mỹ phẩm gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất.
 • Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất.

 Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Hồ sơ phải được lập thành 01 bộ, có đóng dấu giáp lai giữa các trang của công ty sản xuất mỹ phẩm.

Bước 2: Nộp hồ sơ tới Sở Y tế.

Nơi tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương - nơi công ty đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm.

Hình thức nộp hồ sơ: Doanh nghiệp có thể nộp trực tiếp tại Sở Y tế tỉnh/thành phố hoặc gửi qua đường bưu điện 

Bước 3: Sở Y tế thẩm định hồ sơ, nhà máy sản xuất mỹ phẩm và trả kết quả

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế thẩm định hồ sơ và cử cán bộ xuống kiểm tra nhà máy sản xuất mỹ phẩm.

 • Nếu nhà máy sản xuất mỹ phẩm của công ty đáp ứng các yêu cầu và điều kiện theo quy định thì Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 • Trường hợp nhà máy sản xuất mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu, Sở Y tế không ra thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy chứng nhận.

Trên đây, Quốc Việt đã hướng dẫn rất chi tiết về hồ sơ, thủ tục thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Nếu doanh nghiệp cần giải đáp thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ về dịch vụ thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm có thể liên hệ Quốc Việt theo số 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn trong thời gian sớm nhất.

Một số câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

Điều kiện để được sản xuất mỹ phẩm là phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty sản xuất mỹ phẩm.
 • Điều lệ công ty sản xuất mỹ phẩm.
 • Danh sách thành viên/danh sách cổ đông sáng lập.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của các thành viên, cổ đông, người đại diện theo pháp luật.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Hồ sơ thành lập công ty sản xuất mỹ phẩm

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.
 • Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất.
 • Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất.

➤➤ Tải miễn phí: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Công ty sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương - nơi công ty đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm.

Theo quy định, trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy định, Sở Y tế thẩm định hồ sơ và cử cán bộ xuống kiểm tra nhà máy sản xuất mỹ phẩm. Nếu nhà máy sản xuất mỹ phẩm của công ty đáp ứng các yêu cầu và điều kiện theo quy định thì Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn