Hồ sơ, thủ tục, điều kiện thành lập công ty, doanh nghiệp từ A-Z

Bạn muốn thành lập công ty? Quốc Việt sẽ cung cấp cho bạn chi tiết & đầy đủ nhất về hồ sơ, thủ tục, điều kiện thành lập công ty, doanh nghiệp trong bài viết này. Có đầy đủ form mẫu cho bạn tham khảo.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/05/2021.
 • Luật Nhà ở 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp

Theo nghị định số 01/2021/NĐ-CP, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp cụ thể như sau:

1. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên (MTV)

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 1 thành viên.
 • Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ sở hữu là nhân.
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức.
 • Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức và bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

 Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

2. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên.
 • Danh sách thành viên góp vốn.
 • Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/hộ chiếu của các thành viên góp vốn là cá nhân.
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên góp vốn là tổ chức.
 • Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của tổ chức và bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

 Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

3. Hồ sơ thành lập công ty cổ phần (CP)

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần.
 • Điều lệ công ty cổ phần.
 • Danh sách cổ đông sáng lập.
 • Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ CCCD/CMND/hộ chiếu của các cổ đông góp vốn là cá nhân.
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông góp vốn là tổ chức.
 • Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của tổ chức và bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

 Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

4. Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh.
 • Điều lệ công ty hợp danh.
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của thành viên là cá nhân.
 • Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với thành viên góp vốn là tổ chức.
 • Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của tổ chức và bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của tổ chức.

 Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

5. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân (DNTN)

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân.
 • Điều lệ doanh nghiệp tư nhân.
 • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ doanh nghiệp tư nhân.

 Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân/đơn vị khác thực hiện thủ tục thì cần chuẩn bị thêm:

Thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp

Các bước thành lập công ty, doanh nghiệp như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

 • Doanh nghiệp chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp như ở trên đã có đầy đủ chữ ký của các thành viên góp vốn, người đại diện pháp luật. 
 • Scan hồ sơ và lưu trữ dưới định dạng pdf nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ online.

Bước 2. Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo 2 cách sau:

 • Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cách 2: Nộp hồ sơ online theo tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/ thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.

Bước 3. Nhận kết quả

 • Trong 3 - 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. 
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, nộp lại và chờ nhận kết quả như lần nộp đầu tiên.

Bước 4. Công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

 • Theo quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy phép kinh doanh và phải nộp phí 100.000đ theo quy định tại Thông tư 47/2019/TT-BTC.

Các thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp

Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp cần thực hiện ngay các việc sau trước khi đi vào hoạt động:

 • Khắc con dấu pháp nhân công ty.
 • Làm bảng hiệu công ty và treo tại trụ sở chính, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty.
 • Mua chữ ký số để thực hiện các công việc như: để kê khai nộp thuế trực tuyến, kê khai hải quan điện tử, giao dịch ngân hàng điện tử, giao dịch chứng khoán điện tử, cổng thông tin một cửa…
 • Mở tài khoản ngân hàng công ty để thuận tiện cho việc giao dịch với khách hàng, đối tác và nộp thuế điện tử.
 • Nộp hồ sơ khai thuế ban đầu.
 • Nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01 năm sau năm thành lập - đây là việc quan trọng doanh nghiệp cần ưu tiên thực hiện để tránh bị phạt do quên. Ví dụ doanh nghiệp thành lập ngày 15/4/2021 thì thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 là trước ngày 30/01/2022.
 • Mua hóa đơn điện tử và làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn để sử dụng.
 • Bổ sung, hoàn thiện đầy đủ các chứng chỉ, giấy phép con, vốn điều lệ. Ví dụ nếu thành lập công ty tư vấn du học, sau khi thành lập cần xin giấy chứng nhận kinh doanh tư vấn du học.
 • Góp đủ số vốn điều lệ đã đăng ký khi thành lập doanh nghiệp trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh.

➤➤ Tham khảo bài viết: Những việc cần làm sau khi thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty, doanh nghiệp

Để được cấp Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Điều kiện về tên công ty

Quy định về tên của doanh nghiệp được quy định tại Điều 37, Điều 38, Điều 39 và Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:

 • Tên doanh nghiệp phải bao gồm 2 thành tố theo thứ tự: Loại hình doanh nghiệp + Tên riêng.
 • Không được đặt trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó trên phạm vi toàn quốc.
 • Không sử dụng từ ngữ vi phạm truyền thống, văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
 • Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp.

➤➤ Tham khảo bài viết: Cách‌ ‌đặt‌ ‌tên‌ ‌công‌ ‌ty

2. Điều kiện về địa chỉ công ty

Căn cứ Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 6 Luật Nhà ở 2014, trụ sở chính của doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Địa chỉ đăng ký trụ sở chính của doanh nghiệp phải ở tại Việt Nam.
 • Có địa chỉ xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ví dụ: Tầng 16, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Hội, Việt Nam.
 • Không đặt địa chỉ công ty tại nhà tập thể hoặc nhà chung cư (trừ căn hộ có chức năng thương mại).

3. Điều kiện về vốn điều lệ

 • Pháp luật không có quy định cụ thể về số vốn tối thiểu hoặc tối đa khi thành lập công ty, ngoài trừ các ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định/vốn ký quỹ. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần xác định mức vốn phù hợp, không quá cao cũng không quá thấp, để hạn chế rủi ro mà vẫn có thể tạo được sự tin cậy với phía đối tác.

➤➤ Tham khảo bài viết: Quy định về vốn điều lệ công ty

4. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

 • Doanh nghiệp có quyền tự do đăng ký kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm. Tuy nhiên, nếu đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện của ngành nghề đó (ví dụ như điều kiện về vốn điều lệ tối thiểu, giấy phép con, chứng chỉ hành nghề…) và phải duy trì đủ điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh (Căn cứ Khoản 1 Điều 7 và Khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020).

➤➤ Tham khảo bài viết: Quy định về ngành nghề kinh doanh

5. Điều kiện về người đại diện pháp luật 

 • Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp (theo quy định tại Khoản 2 Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020).

➤➤ Tham khảo bài viết: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

6. Điều kiện về số lượng thành viên góp vốn thành lập công ty

 • Công ty TNHH 1 thành viên: Chỉ có 1 thành viên là cá nhân/tổ chức đầu tư vốn để thành lập công ty.
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Phải có tối thiểu là 2 và tối đa là 50 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức góp vốn thành lập công ty.
 • Công ty cổ phần: Phải có tối thiểu 3 cổ đông góp vốn thành lập công ty và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa.
 • Công ty hợp danh: Phải có ít nhất 2 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Thành viên hợp danh phải là cá nhân chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Ngoài thành viên hợp danh công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.
 • Doanh nghiệp tư nhân: Chỉ có duy nhất 1 cá nhân làm chủ và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

Trên đây, Quốc Việt đã cung cấp những thông tin rất chi tiết và đầy đủ về hồ sơ, thủ tục và điều kiện thành lập công ty, doanh nghiệp. Nếu bạn cần tư vấn thêm thông tin hoặc không có thời gian thực hiện các thủ tục trên, bạn có thể tham khảo chi tiết dịch vụ thành lập công ty của Quốc Việt, chi phí trọn gói chỉ 1.200.000đ. Hãy liên hệ Quốc Việt theo hotline 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ, tư vấn thêm các thông tin pháp lý và dịch vụ khác. 

Một số câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty

Bạn có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ online tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số công cộng.
Thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định là trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, nộp lại và chờ nhận kết quả như lần nộp đầu tiên.
Không, Theo quy định tại Khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, Luật đã cấm sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở. Do vậy không được đặt địa chỉ công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại nhà chung cư.

Thành phần hồ sơ gồm có: Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp; điều lệ công ty; danh sách cổ đông/thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hợp danh, cổ phần); bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của chủ sở hữu công ty, người đại diện pháp luật, các thành viên, cổ đông sáng lập.

➤➤ Tải miễn phí: Hồ sơ thành lập công ty
Để thành lập công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn cổ đông tối đa. Ngoài ra cũng phải đáp ứng các điều kiện khác như tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh... bạn có thể xem chi tiết và đầy đủ tại đây.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn