Hồ sơ, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh Chi Nhánh công ty

Thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh công ty thế nào? Tham khảo hồ sơ, thủ tục thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu chi nhánh... trong bài viết này. Có đầy đủ file mẫu hồ sơ cho doanh nghiệp tham khảo.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.
 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/06/2021.
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/05/2021.
 • Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 có hiệu lực từ  ngày 01/01/2021.
 • Thông tư 105/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 03/12/2020.

Các trường hợp thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh

Doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi người đứng đầu chi nhánh.
 • Thay đổi địa chỉ chi nhánh (cùng quận, khác quận).
 • Thay đổi tên chi nhánh.
 • Thay đổi ngành nghề kinh doanh của chi nhánh.
 • Thay đổi thông tin đăng ký thuế của chi nhánh.

Hồ sơ, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh chi nhánh

Theo quy định tại Điều 62 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh chi nhánh như sau:

1. Hồ sơ, thủ tục thay đổi người đứng đầu chi nhánh

Hồ sơ thay đổi người đứng đầu chi nhánh gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh (Theo mẫu tại Phụ lục II-9 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đứng đầu chi nhánh mới.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT nơi đặt trụ sở chi nhánh để được cấp lại Giấy phép chi nhánh mới sau 3 - 5 ngày làm việc.

Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh

2. Hồ sơ, thủ tục thay đổi tên chi nhánh công ty

Hồ sơ thay đổi tên chi nhánh công ty gồm có:

 • Thông báo thay đổi tên chi nhánh (Theo mẫu tại Phụ lục II-9 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT nơi đặt trụ sở chi nhánh để được cấp lại Giấy phép chi nhánh mới sau 3 - 5 ngày làm việc.

 Mẫu thông báo thay đổi tên chi nhánh công ty

3. Hồ sơ, thủ tục thay đổi ngành nghề chi nhánh công ty

Hồ sơ thay đổi ngành nghề chi nhánh công ty gồm có:

 • Thông báo thay đổi/bổ sung ngành nghề chi nhánh (Theo mẫu tại Phụ lục II-9 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

 Mẫu thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề chi nhánh

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp nộp lên Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT nơi đặt trụ sở chi nhánh. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh.

4. Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty
Thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty cùng quận/huyện

Bước 1. Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh (Theo mẫu tại Phụ lục II-9 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có)
 • Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT nơi đặt trụ sở chi nhánh.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 3-5 ngày làm việc

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới.

Bước 2. Tại cơ quan thuế

Sau khi có giấy phép kinh doanh chi nhánh mới, doanh nghiệp phải nộp tờ khai 08/MST (ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC) tới chi cục thuế quản lý trực tiếp trong vòng 10 ngày sau khi thay đổi.

Hồ sơ thay đổi địa chỉ chi nhánh cùng quận huyện


 

Thay đổi địa chỉ chi nhánh công ty khác quận, khác tỉnh

Bước 1. Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC).
 • Bản sao Giấy phép kinh doanh chi nhánh (tùy quận/huyện).

Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập có sử dụng hóa đơn điện tử thì phải:

 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý hiện tại qua chữ ký số.
 • Nộp thông báo hủy hóa đơn qua chữ ký số nếu không muốn sử dụng mẫu hóa đơn cũ.
 • Nộp mẫu BK01/AC hoặc BK02-AC nếu muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ tại quận mới.

Thời hạn giải quyết: từ 5-10 ngày làm việc, có thể lâu hơn tùy thuộc vào tình hình từng chi nhánh.

Kết quả: Cơ quan thuế ra Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST.

Bước 2. Tại Sở KHĐT nơi chuyển đến

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chi nhánh (Theo mẫu tại Phụ lục II-9 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT nơi đặt trụ sở chi nhánh mới.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 3-5 ngày làm việc.

Kết quả: Sở KHĐT cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới.

Bước 3. Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm mẫu số 09-MST.
 • Bản photo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới.
 • Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập muốn sử dụng hóa đơn cũ thì phải: Nộp Mẫu TB04/AC và mẫu BK01/AC trong vòng 10 ngày kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới.

  Hồ sơ thay đổi địa chỉ chi nhánh khác quận khác tỉnh


 

Lưu ý cần biết khi thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh

1. Người đứng đầu mới của chi nhánh (giám đốc chi nhánh) không được là người đang đứng đầu 1 chi nhánh khác, hoặc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cơ quan thuế khóa mã số thuế.

2. Địa chỉ trụ sở chi nhánh không được đặt ở nhà chung cư, nhà tập thể có chức năng ở để. Địa chỉ chi nhánh phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp (ví dụ: Hợp đồng thuê địa chỉ trụ sở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu là nhà riêng…)

3. Sau khi thay đổi tên, địa chỉ của chi nhánh, doanh nghiệp phải làm lại biển hiệu và treo tại chi nhánh.

4. Trường hợp chi nhánh có con dấu, sau khi đổi tên hoặc địa chỉ khiến cho nội dung của con dấu bị thay đổi thì cần khắc lại con dấu.

5. Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh, thì ngành nghề dự định bổ sung phải nằm trong danh mục ngành nghề doanh nghiệp đã đăng ký.

6. Nếu chi nhánh có sử dụng hóa đơn, thì không được xuất hóa đơn khi đang làm thủ tục thay đổi tên hoặc địa chỉ chi nhánh.

Một số câu hỏi hay gặp khi thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh

Doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh chi nhánh khi thay đổi tên công ty làm thay đổi tên chi nhánh, thay đổi địa chỉ chi nhánh, thay đổi người đứng đầu chi nhánh, thay đổi ngành nghề của chi nhánh.

Doanh nghiệp nộp thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh (Theo mẫu tại Phụ lục II-9 Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tới Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KHĐT nơi đặt trụ sở chi nhánh. 

Trong vòng 3-5 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thay đổi thông tin người đứng đầu chi nhánh của doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh mới.

Có. Việc thay đổi tên công ty không chỉ làm thay đổi tên chi nhánh do đó sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi tên công ty, thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi tên chi nhánh.
Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập có sử dụng con dấu, khi thay đổi địa chỉ chi nhánh làm thay đổi cơ quan thuế quản lý thì phải khắc lại con dấu chi nhánh.
KHÔNG. Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh cho chi nhánh, thì ngành nghề dự định bổ sung phải nằm trong danh mục ngành nghề doanh nghiệp đã đăng ký.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn