Điều Kiện, Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Nội Địa

Kinh doanh lữ hành nội địa là hoạt động xây dựng, tổ chức và bán các tour du lịch cho khách du lịch nội địa tại Việt Nam. Vậy điều kiện, thủ tục xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa ra sao? Mẫu giấy phép và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa như thế nào? Quốc Việt sẽ giải đáp chi tiết, đầy đủ cho bạn trong bài viết này.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Du lịch số 09/2017/QH14.
 • Nghị định số 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
 • Nghị định số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP.
 • Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
 • Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
 •  Thông tư số 120/2021/TT-BTC.

Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

Theo Khoản 1 Điều 31 Luật du lịch, điều kiện để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại Việt Nam như sau:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp

 • Cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp và có đăng ký ngành nghề về du lịch (hộ kinh doanh không được kinh doanh lữ hành nội địa).
 • Mã ngành hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa doanh nghiệp cần đăng ký:
Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
7911 Đại lý du lịch
7912

Điều hành tua du lịch. 

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Điều 30 Luật Du lịch 2017).

2. Có ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng

 • Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng (được quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định 168/2017/NĐ-CP).
 • Từ ngày 28/10/2021 đến hết 31/12/2023, mức vốn yêu cầu ký quỹ tại ngân hàng khi kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 20.000.000 đồng (Theo Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP).
 • Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

3. Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

 • Chuyên ngành về lữ hành bao gồm 1 trong các chuyên ngành sau: Chuyên ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Chuyên ngành quản trị lữ hành; Chuyên ngành điều hành tour du lịch; Chuyên ngành Marketing du lịch; Chuyên ngành du lịch; Chuyên ngành du lịch lữ hành; Chuyên ngành quản lý và kinh doanh du lịch.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty; Chủ doanh nghiệp tư nhân; Tổng giám đốc; Giám đốc hoặc Phó giám đốc; Trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mẫu giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa sẽ thể hiện đầy đủ các thông tin của doanh nghiệp bao gồm:

 • Tên doanh nghiệp.
 • Trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Số điện thoại, Email, Website, Fax (nếu có).
 • Thông tin tài khoản ký quỹ: gồm số tài khoản, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản ký quỹ.
 • Thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 

 

Thủ tục, hồ sơ xin giấy phép lữ hành nội địa

1. Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Căn cứ theo Điều 32 Luật Du lịch, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

 • Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL).
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành ngân hàng cấp cho doanh nghiệp.
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 Đơn xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

2. Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Lệ phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

 • Từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 30/06/2022, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 1.500.000 đồng (quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC).
 • Từ ngày 01/07/2022 cho tới khi có văn bản hướng dẫn mới, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC vẫn là 3.000.000 đồng.

Quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa

Căn cứ theo Điều 37 Luật Du lịch 2017, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa có quyền và nghĩa vụ sau đây:

 • Xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các dịch vụ du lịch, tour du lịch cho khách du lịch nội địa tại Việt Nam.
 • Bảo đảm duy trì các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành; công khai tên doanh nghiệp, số giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trên biển hiệu tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, trong hợp đồng lữ hành, trên ấn phẩm quảng cáo và trong giao dịch điện tử.
 • Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành, gửi hồ sơ về người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành mới cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép trong thời hạn 15 ngày kể từ khi thay đổi.
 • Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch.
 • Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch, trừ trường hợp khách du lịch đã có bảo hiểm cho toàn bộ chương trình du lịch.
 • Sử dụng hướng dẫn viên du lịch để hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng lữ hành; chịu trách nhiệm về hoạt động của hướng dẫn viên du lịch trong thời gian hướng dẫn khách du lịch theo hợp đồng.
 • Chấp hành, phổ biến, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật, quy định của nơi đến du lịch; ứng xử văn minh, tôn trọng bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam và nơi đến du lịch; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của khách du lịch trong thời gian tham gia chương trình du lịch.
 • Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, lưu giữ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Áp dụng biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch; kịp thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tai nạn, rủi ro xảy ra với khách du lịch và có biện pháp khắc phục hậu quả.
 • Quản lý khách du lịch theo chương trình du lịch đã thỏa thuận với khách du lịch.

Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tại Quốc Việt 

Bên cạnh dịch vụ thành lập công ty lữ hành, Quốc Việt còn cung cấp dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho quý khách hàng, doanh nghiệp có nhu cầu.

Nội dung dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tại Quốc Việt như sau:

 • Tư vấn đầy đủ các thông tin về điều kiện, thủ tục cần thiết để xin Giấy phép lữ hành nội địa.
 • Tư vấn và hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các tài liệu cần thiết.
 • Chuẩn bị hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội và trình doanh nghiệp ký tận nơi.
 • Công chứng các giấy tờ cần thiết để phục vụ cho hồ sơ.
 • Liên hệ với ngân hàng để làm thủ tục ký quỹ cho doanh nghiệp.
 • Nộp hồ sơ và nhận Giấy phép tại Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Bàn giao Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa tận nơi cho doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu thành lập công ty và xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa có thể liên hệ Quốc Việt theo số 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được tư vấn trong thời gian sớm nhất.

Một số câu hỏi thường gặp về giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

Theo Khoản 1 Điều 31 Luật du lịch, điều kiện để được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại Việt Nam như sau:

 • Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có đăng ký ngành nghề về du lịch.
 • Có ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng tối thiểu 100 triệu đồng. Từ ngày 28/10/2021 đến hết 31/12/2023, yêu cầu ký quỹ 20.000.000 đồng (Theo Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP).
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Điều kiện kinh doanh lữ hành nội địa

Thành phần hồ sơ gồm có: Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa; Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành ngân hàng cấp cho doanh nghiệp; Bản sao công chứng quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

➤➤ Tham khảo chi tiết: Đơn xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Doanh nghiệp nộp hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa trực tiếp tại Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc gửi qua đường bưu điện.

Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 3.000.000 đồng. Từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 30/06/2022, phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 1.500.000 đồng.

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam.

Không. Chỉ có doanh nghiệp mới được kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành nội địa.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa có quyền xây dựng, quảng cáo, bán và tổ chức thực hiện các dịch vụ du lịch, tour du lịch cho khách du lịch nội địa tại Việt Nam.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa có các nghĩa vụ sau: Bảo đảm duy trì các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành; Thông báo về việc thay đổi người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành tới cơ quan có thẩm quyền; Cung cấp thông tin về chương trình, dịch vụ, điểm đến du lịch cho khách du lịch; Mua bảo hiểm cho khách du lịch trong thời gian thực hiện chương trình du lịch…

➤➤ Tham khảo chi tiết: Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn