Thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy

Chi tiết về điều kiện, hồ sơ và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) sẽ được Quốc Việt giải đáp tại bài viết này.

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 136/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/01/2021.

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy là một loại giấy phép con được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền chứng minh chủ doanh nghiệp/chủ đầu tư/chủ phương tiện đủ điều kiện thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động xây dựng hoặc kinh doanh các ngành nghề bắt buộc (ví dụ học viện, trường học, bệnh viện…).

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy còn được gọi là Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC hoặc Giấy phép PCCC.

Điều kiện xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC

Để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, cụ thể:

1. Điều kiện về người đứng đầu, người đại diện pháp luật

 • Người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở cần có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.
 • Có tên tại 1 trong các văn bản chứng nhận được phép thành lập cơ sở kinh doanh (Ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp…).
 • Trường hợp người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh là người nước ngoài, đã có văn bằng hoặc Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy hoặc Chứng chỉ hành nghề liên quan do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp thì phải có văn bản hợp pháp hóa lãnh sự.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị 

Cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC cần đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hình thức kinh doanh, ví dụ: 

HÌNH THỨC KINH DOANH ĐIỀU KIỆN
Cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát PCCC Có địa điểm hoạt động; phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy
Cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC Có phòng thí nghiệm và thiết bị kiểm định được cơ quan có thẩm quyền công nhận chất lượng
Cơ sở kinh doanh về tư vấn chuyển giao công nghệ PCCC; huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC Có phương tiện, thiết bị bảo đảm thực hiện tư vấn chuyển giao công nghệ; phương tiện, thiết bị phục vụ huấn luyện, địa điểm tổ chức huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC
Cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống PCCC Có phương tiện, thiết bị, máy móc bảo đảm cho việc thi công, lắp đặt hệ thống PCCC
Cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy Có địa điểm hoạt động; có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động sản xuất, lắp ráp, thử nghiệm phương tiện, thiết bị PCCC

3. Điều kiện về văn bằng, Chứng chỉ hành nghề

Cơ sở kinh doanh cần có đủ số lượng nhân viên có văn bằng, Chứng chỉ hành nghề dịch vụ PCCC phù hợp với loại hình kinh doanh và tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ sở, ví dụ:

 • Cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát về PCCC phải có ít nhất 02 cá nhân có Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với lĩnh vực tư vấn; trong đó có ít nhất 01 cá nhân đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát.
 • Cơ sở kinh doanh về tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC phải có ít nhất 02 cá nhân có Chứng chỉ hành nghề theo quy định.
 • Cơ sở kinh doanh về thi công, lắp đặt hệ thống PCCC phải có ít nhất 01 chỉ huy trưởng thi công được cấp Chứng chỉ hành nghề chỉ huy thi công về phòng cháy và chữa cháy.

Lưu ý: 

 • Mỗi cá nhân chỉ được sử dụng 1 loại văn bằng, Chứng chỉ để bảo đảm cho 1 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC. Không được sử dụng lại văn bằng, Chứng chỉ đó để đảm bảo cho cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC khác.

Trên đây là chỉ là các điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC cơ bản, quý khách hàng có thể tham khảo chi tiết: Điều kiện xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC hoặc liên hệ với Quốc Việt theo số 0972.006.222 (Hà Nội) hoặc 0902.553.555 (TP. HCM) để được tư vấn cụ thể.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC

Căn cứ Khoản 1 Điều 45 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, hồ sơ xin cấp Giấy phép PCCC sẽ bao gồm các giấy tờ sau: 

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy.
 • Văn bằng hoặc Chứng chỉ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở.
 • Danh sách cá nhân có văn bằng, Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của cơ sở.
 • Văn bằng, Chứng chỉ, CMND/CCCD/Hộ chiếu, quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân có tên trong danh sách trên.
 • Quyết định, phân công đảm nhiệm chức danh chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát, chỉ huy trưởng thi công về phòng cháy, chữa cháy (nếu có).
 • Văn bản chứng minh về điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh: Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động; Bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh; Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

 Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC

Căn cứ Điều 45 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, thủ tục xin cấp Giấy phép PCCC sẽ bao gồm các bước sau:

Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định

Cá nhân, tổ chức chuẩn bị 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy phép PCCC như Quốc Việt đã chia sẻ ở phần trên.

Văn bản, giấy tờ trong hồ sơ phải là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hoặc bản sao chụp kèm theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu.

Hồ sơ được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp hồ sơ được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch thuyết minh tiếng Việt.

Có thể sử dụng các giấy tờ sau để chứng minh đủ điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị bảo đảm cho hoạt động kinh doanh:

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động.
 • Bảng kê khai các phương tiện, thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh.
 • Chứng chỉ công nhận chất lượng của phòng thí nghiệm và đánh giá hiệu chuẩn thiết bị kiểm định của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép

Cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC cho cơ quan có thẩm quyền theo 01 trong các hình thức sau:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ giấy theo đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của cơ quan có thẩm quyền.
 • Cách 2: Nộp hồ sơ online tại Cổng Dịch vụ công của cấp có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC:

CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN LOẠI HÌNH KINH DOANH
Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về PCCC
 • Cơ sở sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị PCCC
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC được thành lập theo quyết định của cấp bộ
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC có vốn đầu tư nước ngoài
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh
 • Cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC trên địa bàn quản lý (trừ các cơ sở kinh doanh thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ)

Lưu ý khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép:

 • Khi nộp hồ sơ online, đối với các văn bản, giấy tờ thuộc danh mục bí mật nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
 • Người đến nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép phải có giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng.

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra tính hợp lệ và thành phần của hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính về PCCC.
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lại và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, ghi thông tin vào Phiếu hướng dẫn, bổ sung hồ sơ.

Lưu ý: Phiếu tiếp nhận hoặc Phiếu hướng dẫn đều được cấp thành 02 bản. Trong đó, người nộp hồ sơ lưu giữ 01 bản và cơ quan có thẩm quyền lưu 01 bản.

Bước 4: Trả kết quả

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm:

 • Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy cho cơ sở đủ điều kiện. 
 • Trường hợp không cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Lưu ý:

 • Cơ sở kinh doanh chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ PCCC sau khi được cơ quan Công an cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy.
 • Giấy phép PCCC có hiệu lực trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp. Do đó, quý khách hàng cần lưu ý thời gian làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở. 

Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC

Với hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, Quốc Việt cam kết cung cấp cho khách hàng dịch vụ xin Giấy phép uy tín, chất lượng, thời gian nhanh chóng và tiết kiệm thời gian:

 • Tư vấn khách hàng các điều kiện cần đáp ứng để được xin cấp Giấy phép.
 • Báo giá chi tiết trước khi ký hợp đồng và cam kết không phát sinh chi phí.
 • Thay mặt khách hàng xây dựng và hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ, theo dõi và xử lý các vấn đề phát sinh.
 • Nhận Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC tại với cơ quan có thẩm quyền.
 • Ban giao tận nơi toàn bộ Giấy phép và hồ sơ cho khách hàng lưu giữ.
 • Hỗ trợ, tư vấn miễn phí các thắc mắc của khách hàng trong suốt quá trình hoạt động.

Chi phí dịch vụ xin Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC của từng cơ sở là khác nhau, phụ thuộc vào: quy mô, địa điểm, vị trí, ngành nghề kinh doanh…

Quý khách hàng quan tâm về dịch vụ xin Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC gọi ngay cho Quốc Việt theo số 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ và báo giá chi tiết trong thời gian sớm nhất.

Câu hỏi về thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC

Để được cấp Giấy phép PCCC (Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy) cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Điều kiện về người đứng đầu, người đại diện pháp luật.
 • Điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị.
 • Điều kiện về văn bằng, Chứng chỉ hành nghề.

➤➤Tham khảo chi tiết: Điều kiện xin cấp Giấy phép PCCC

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy.
 • Văn bằng hoặc Chứng chỉ của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của cơ sở.
 • Danh sách cá nhân có văn bằng, Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của cơ sở.
 • Các giấy tờ pháp lý khác.

➤➤Tham khảo chi tiết: Hồ sơ xin cấp Giấy phép PCCC

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy sẽ bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 • Bước 2: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận.
 • Bước 3: Kiểm tra hồ sơ.
 • Bước 4: Trả kết quả.

➤➤Tham khảo chi tiết: Thủ tục xin cấp Giấy phép PCCC

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC là Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

➤➤Tham khảo chi tiết: Thẩm quyền cấp Giấy phép PCCC

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC có hiệu lực trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp. Do đó, quý khách hàng cần lưu ý thời gian làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn