Điều kiện, thủ tục xin Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế là gì? Hồ sơ, thủ tục xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế như thế nào? Quốc Việt sẽ giải đáp chi tiết trong bài viết này, có đầy đủ form mẫu cho doanh nghiệp tham khảo.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Du lịch số 09/2017/QH14.
 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật du lịch.
 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của luật du lịch.
 • Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2017/NĐ-CP về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Thông tư 33/2018/TT-BTC của quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
 • Thông tư 120/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là thủ tục bắt buộc doanh nghiệp lữ hành phải thực hiện để được cung cấp dịch vụ du lịch, bán tour du lịch cho các đối tượng sau: Khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách từ Việt Nam du lịch ra nước ngoài.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Theo Khoản 2 Điều 31 Luật du lịch, để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cần đáp ứng các điều kiện sau:

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

 • Cá nhân, tổ chức có nhu cầu kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải thành lập doanh nghiệp và có đăng ký ngành nghề về du lịch.
 • Hộ kinh doanh cá thể không được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

2. Có ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng.

 • Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. 
 • Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Mức vốn ký kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Mục 1 Chương V Nghị định 168/2017/NĐ-CP và được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:
MỨC VỐN KÝ QUỸ KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH QUỐC TẾ
Loại hình kinh doanh Từ 28/10/2021 - 31/12/2023 Từ 01/01/2024 trở đi
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 50.000.000 đồng 250.000.000 đồng
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài 100.000.000 đồng 500.000.000 đồng
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài 100.000.000 đồng 500.000.000 đồng

3. Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

 • Chuyên ngành về lữ hành bao gồm 1 trong các chuyên ngành sau: Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành; Điều hành tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch, Quản trị du lịch MICE; Đại lý lữ hành; Hướng dẫn du lịch.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người đảm nhiệm một trong các chức danh sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị; Chủ tịch Hội đồng thành viên; Chủ tịch công ty; Chủ doanh nghiệp tư nhân; Tổng giám đốc; Giám đốc hoặc Phó giám đốc; Trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Hồ sơ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Điều 33 Luật Du lịch gồm có:

 • Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL).
 • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành do ngân hàng cấp cho doanh nghiệp.
 • Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Bản sao công chứng quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 Đơn xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

1. Số lượng hồ sơ.

 • Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đầy đủ như hướng dẫn ở trên.

2. Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp đến Tổng cục du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Địa chỉ của Tổng cục du lịch: Số 80 Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ.

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho Sở Du lịch/Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý.

4. Lệ phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ
Thời gian áp dụng Lệ phí phải nộp Văn bản pháp luật quy định
Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 30/06/2022 1.500.000 đồng Thông tư 120/2021/TT-BTC
Từ ngày 01/07/2022 trở đi 3.000.000 đồng Thông tư 33/2018/TT-BTC
5. Thời hạn của Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
 • Trên Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế không thể hiện thời hạn của sử dụng của giấy phép, pháp luật cũng chưa có quy định về thời hạn của giấy phép. Như vậy có thể hiểu, Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế không có thời hạn, doanh nghiệp được sử dụng cho đến khi không kinh doanh hoặc không duy trì được mức ký quỹ.

Mẫu Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Nội dung của Giấy phép lữ hành quốc tế bao gồm các thông tin sau:

 • Tên của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
 • Trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Các thông tin: Email, số điện thoại, fax, website cả doanh nghiệp.
 • Thông tin tài khoản ký quỹ: gồm số tài khoản, chi nhánh ngân hàng mở tài khoản ký quỹ.
 • Thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể tham khảo mẫu Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế dưới đây:
 


 

Dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tại Quốc Việt

Thủ tục xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế không quá phức tạp nhưng có thể mất nhiều thời gian của doanh nghiệp để tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ pháp lý. Để giúp doanh nghiệp tối ưu được thời gian, chi phí thực hiện thủ tục, quý doanh nghiệp có thể tham khảo dịch vụ xin Giấy phép lữ hành quốc tế của Quốc Việt:

Nội dung dịch vụ xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Quốc Việt:

 • Tư vấn các thông tin về điều kiện, hồ sơ, thủ tục cần thiết để xin Giấy phép lữ hành quốc tế.
 • Báo phí và ký kết hợp đồng dịch vụ dựa trên thỏa thuận giữa doanh nghiệp và Quốc Việt.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị các thông tin và tài liệu cần thiết cho hồ sơ.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục ký quỹ tại ngân hàng.
 • Thay doanh nghiệp soạn đầy đủ hồ sơ và trình doanh nghiệp ký tận nơi.
 • Thay doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận Giấy phép tại Tổng cục Du lịch.
 • Bàn giao Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế tận nơi cho doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu thành lập công ty du lịch lữ hành và xin Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế có thể liên hệ Quốc Việt theo số 0972.006.222 (Miền Bắc) - 090.758.1234 (Miền Trung)0902.553.555 (Miền Nam) để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Một số câu hỏi thường gặp về thủ tục xin Giấy phép lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải đáp ứng 3 điều kiện sau:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 • Có ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng.
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

➤➤Tham khảo chi tiết: Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế

Thành phần hồ sơ gồm có: Đơn đề nghị xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành; Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên chuyên ngành lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; Bản sao công chứng quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

➤➤ Tải miễn phí: Đơn xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Lữ hành là một ngành nghề có điều kiện và có liên quan đến sự an toàn của người tham gia du lịch nên pháp luật quy định doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành phải ký quỹ tại ngân hàng để đảm bảo cho nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho khách du lịch trong trường hợp bị thiệt hại hoặc trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp đến Tổng cục du lịch trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ của Tổng cục du lịch: Số 80 Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Chi phí cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ ngày 24/12/2021 đến hết ngày 30/06/2022 là 1.500.000 đồng (quy định tại Thông tư số 120/2021/TT-BTC), từ ngày 01/07/2022 là 3.000.000 đồng (quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BTC).

Trên Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế không thể hiện thời hạn của sử dụng của giấy phép, pháp luật cũng chưa có quy định về thời hạn của giấy phép. Như vậy có thể hiểu, Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế không có thời hạn, doanh nghiệp được sử dụng cho đến khi không kinh doanh hoặc không duy trì được mức ký quỹ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

DỊCH VỤ LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn